Hydrophane Cribox- Anti bijt pasta.
Weerhoudt uw paard van het stukbijten en kauwen aan deuren, hout, dekens en
staart en manen.
Handleiding:
Cribox gelijkmatig over het daarvoor in aanmerking komende oppervlakten
verdelen. Toepassing indien nodig herhalen.
225gr.